APIE MUS


Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Bukiškių žemės ūkio mokykla prijungiama prie Vilniaus 
automechanikos ir verslo mokyklos. Abi mokyklos dirbs kartu, dalinsis  moderniomis
dirbtuvėmis, kurios  įrengtos ES lėšomis Bukiškėse.  Bukiškėse  besimokantiems
mokiniams bus  privalumas, kadangi teorinis ir praktinis mokymas vyks čia.

  Reorganizavimo sąlygų aprašas>>>

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. mokykloje bus mokoma šių specialybių:
1.  AUTOMOBILIŲ MECHANIKO                
 
 Kvalifikacija: automobilių mechanikas, B, C kategorijų vairuotojas.                
 2. TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJO
               
  Kvalifikacija: automobilių, traktorių techninė priežiūra ir remontas, B, C kategorijų
vairuotojas, TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkas.
               
 3. KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO
              
  
 Kvalifikacija: kelių statybos ir priežiūros darbuotojas, TR1 ir SM kategorijos savaeigių
mašinų vairuotojas (traktorininkas), B, C kategorijų vairuotojas.
               
 4. TARPTAUTINIŲ VEŽIMŲ VAIRUOTOJO   
 EKSPEDITORIAUS                
 
 Kvalifikacija tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius, B,C,CE kategorijų vairuotojas. 
  5. SUVIRINTOJO 
   Kvalifikacija suvirintojas

Mokslo trukmė 3 m. Sėkmingai baigusiems mokyklą išduodamas diplomas  
besimokantiems gimnazijos skyriuje - brandos atestatas.

                     
                         Baigusius 12 klasių  

 •1.     
 AUTOMOBILIŲ MECHANIKO (mokymosi trukmė 2 metai)  
•2.    
 TARPTAUTINIŲ VEŽIMŲ VAIRUOTOJO- EKSPEDITORIAUS (mokymosi trukmė 2 m   
•3.     SUVIRINTOJO
 (mokymosi trukmė1,5 metai)
     
 
Mokama iki 28,88 Eur (99 Lt)  per mėn.  stipendija Mokykla  turi  bendrabutį. Mokykloje 
puikios  sąlygos  sportuoti,  įrengta  dirbtinės  dangos  futbolo  aikštė,  erdvi  sporto 
salė. Dauguma baigusiųjų įsidarbina Vilniaus mieste. Mokykla  įsikūrusi  vaizdingoje 
vietoje,  prie pat Vilniaus  miesto. Į mokyklą galima atvažiuoti visais Ukmergės kryptimi
važiuojančiais priemiestiniais autobusais,  87  miesto autobusu.
Adresas: Mokyklos g. 1, Bukiškės, Avižienių pšt., 14182 Vilniaus r. sav.  
 tel. / faks. (8 5) 240 3523,
el. paštas:  rastine@bzum.lt, svetainė internete: www.bukmokykla.ot.lt
Norinčius mokytis kviečiame atvykti Jums patogiu laiku į mokyklą susipažinti plačiau ir registruotis.
                                           
   Žiūrėti reklamą >>>


   

 

Mokyklos kiemas
Kryžiaus apsupty.
Knyga - taukuota ir sena.
Pavasariai žali žali
Ilgai skambėjo su daina.
Ir tau atrodė,
Kad ilgai vis saulė
Ta pati tekės,
Tie patys klasėje draugai
Per pamokas kartu sėdės..
Bet kas jaunystę sugrąžins-
Trumpa juk rytmečio žara...
Kažkur įkrito šulinin
Jinai kaip pasaka sena...
                                                 Iš mokyklos istorijos
    Kiekvienas miestas, miestelis, mokykla turi savo istoriją, savo kelio pradžią. Mūsų mokykla savąjį kelią pradėjo prieš 70 metų. Šis laikotarpis švietimo įstaigai nėra trumpas: nueitas kelias ženklintas įvairiais istoriniais vingiais, atlaikyta ne viena reformų audra. 1944 metai. Dar vyko II pasaulinis karas, tačiau sovietų valdžia pradėjo atkurti žemės ūkį Lietuvoje, o tam buvo reikalingi specialistai.

     1944 m. lapkričio mėnesio 24 dieną Lietuvos TSR Liaudies Komisarų taryba ir Lietuvos KP(b) CK biuras priėmė nutarimą Nr. 44, kuriuo Lietuvos žemės ūkio liaudies komisariatas buvo įpareigotas organizuoti penkias žemės ūkio mokyklas Lietuvoje: Bukiškių, Veprių, Raguvėlės, Plungės ir Karmėlavos. Pirmoji šiame sąraše - Bukiškių mokykla. <Žiūrėti nutarimą> Pagal šį nutarimą Bukiškių mokykla turėjo parengti 150 traktorininkų. Taip pat šiame nutarime nurodyta aprūpinti mokyklas būtinomis mokymo priemonėmis, skirti 100 - 200 ha žemės mokomiesiems ūkiams. Šio nutarimo pagrindu pradėjo veikti ir ruošti žemės ūkio specialistus Bukiškių žemės ūkio mechanizacijos mokykla Nr.1.

       Mokykla buvo įkurta buvusiame Radvilų, o vėliau generolo Božerano dvaro pagrindiniame pastate. <Žiūrėti nuotrauką> Čia buvo įrengtos mokymo klasės, administracijos kabinetai, biblioteka, bendrabutis.


1944 m. pabaigoje - 1945 pradžioje į mokyklą pradėjo rinktis pirmieji moksleiviai, panorę tapti traktorininkais. Jie atvyko iš tolimiausių Lietuvos vietų: Rokiškio, Kupiškio, Anykščių, Merkinės, Plungės, Rietavo, Sedos, Ramygalos ir, žinoma, iš Vilniaus krašto. Moksleiviai buvo įvairaus amžiaus, išsilavinimo, skirtingų tautybių. Nuo pat pirmųjų gyvavimo dienų mokykla daugiatautė, joje buvo mokoma lietuvių ir rusų kalbomis.

         Pirmaisiais mokyklos egzistavimo dešimtmečiais moksleiviai mokėsi ir gyveno pagal griežtą dienotvarkę, kuri buvo nustatoma direktoriaus įsakymu. Diena prasidėdavo 6.30 kėlimusi, o baigdavosi 23.00 signalu miegoti. Moksleiviai turėjo griežtai laikytis dienotvarkės, be leidimo negalėjo palikti mokyklos, už tai grėsė pašalinimas iš mokymo įstaigos. Mokyklos teritorijoje moksleiviai vaikščiojo rikiuote, vilkėjo vienodą uniformą. Pirmuosius 20 mokyklos gyvavimo metų nebuvo griežtos naujųjų mokslo metų pradžios. Buvo mokomasi visus metus. Mokymosi trukmė buvo labai įvairi: 3, 5, 6 mėnesiai, 1 - 1,5 metų. Moksleiviai buvo priimami į jau sukomplektuotas grupes.

          Pirmaisiais mokyklos gyvavimo metais trūko technikos: senais vikšriniais bei ratiniais traktoriais mokyklą aprūpindavo Mašinų Traktorių Stotys. Iš Raudondvario, Vievio, Rudaminos instruktoriai gautą techniką atsiveždavo patys, kartais kelyje užtrukę savaitę. Traktoriai dažnai gesdavo, juos tekdavo remontuoti. Pirmąjį naują traktorių DT - 54 mokykla išvydo 1949 m.

 

              5 - 6 dešimtmetyje mokykloje buvo rengiami įvairiausių specialybių žemės ūkio darbininkai:

- traktorininkai

- MTS mechanikai

- linų kombainininkai

- traktorininkų brigadų brigadininkai

- naftos bazės vedėjai

- tepalų regeneravimo meistrai

- kombainininkai - mechanikai

- žuvininkystės meistrai

- gyvulininkystės fermų mechanizatoriai

              7 dešimtmečio pradžioje Lietuvoje buvo labai populiarūs žemės melioravimo darbai. Darbams su melioracijos mašinomis reikėjo specialistų, todėl mokykla pradėjo ruošti melioratorius. 1960 m. kovo mėnesį buvo sukomplektuotos penkios pirmosios melioratorių grupės. 150 moksleivių atvyko mokytis iš visos Lietuvos, nes tuo metu melioratorių specialybės darbuotojų kitos mokyklos neruošė.

              Mokykloje daugėjo naujos technikos, stiprėjo mokymo bazė. 1962 m. pastatomos naujos mokomosios dirbtuvės.

              1964 m. mokykla reorganizuota į kaimo profesinę technikos mokyklą Nr.1. Tais pačiais metais pastatytas naujas mokyklos korpusas ir sporto salė. Iki to laiko atskiros patalpos fizinio lavinimo pamokoms nebuvo - pamokos vykdavo lauke arba bet kurioje laisvoje klasėje. Naujajame pastate puikavosi 12 naujų kabinetų, erdvi valgykla. Reorganizavus mokyklą mokslo metai prasidėdavo nuo rugsėjo 1 dienos. Pasikeitė ir mokymosi trukmė. Dabar moksleiviai mokėsi dvejus bei vienerius metus. Tuo metu kasmet priimdavo apie 200 moksleivių mokytis plataus profilio traktorininkų - mašinistų, melioracijos darbų mechanizatorių specialybių.

               1977 m. mokykla reorganizuota į vidurinę kaimo profesinę mokyklą Nr.1, įvestas vidurinis mokymas, mokslo metų trukmė pailgėjo iki 3 metų. Kasmet buvo priimama apie 300 moksleivių. Mokykloje vienu metu mokėsi apie 1000 moksleivių, kurie įgydavo plataus profilio traktorininkų - mašinisto, melioracijos darbų mechanizatoriaus, automobilių vairuotojo ir sodininkės - daržininkės specialybes.

Merginos noriai rinkosi naują sodininko - daržininko specialybę. Nuo 1981 m. pradėtos formuoti atskiros merginų grupės.

               Išaugus moksleivių skaičiui pastatytas 4 aukštų mokomasis priestatas ir didžiulė sporto salė, modernus bendrabutis ir naujos mokomosios dirbtuvės.

                1984 - 1989 m.m. mokykla vadinama vidurine kaimo profesine technikos mokykla Nr.61.

              1989 m. keičiamas mokyklos pavadinimas - Bukiškių Žemės ūkio mokykla. Panaikinamas vidurinis mokymas, moksleivių skaičius žymiai sumažėja. Tuo laikotarpiu mokoma naujų specialybių: namų ūkio meistro ir namų ūkio ekonomės. Mokytis šių specialybių buvo priimami mokiniai, baigę devynias klases. Mokslas truko dvejus metus ir 8 mėnesius.

              1992 m. atkuriamas mokomasis ūkis, kuriame auginamos grūdinės kultūros, įvairios daržovės, vyksta praktiniai užsiėmimai. Moksleiviai iš pačių užaugintų daržovių gamina įvairų maistą, konservuoja. 1994 m. atkurta ferma.

               1997 m. vėl  įvestas vidurinis mokymas.

               Šiuo metu, kai mūsų šalis integravosi į Europos Sąjungą, mokykla pakeitė savo veidą. Labai paklausios naujos specialybės: automobilių mechaniko,         technikos priežiūros verslo darbuotojo,  kelių statybos ir priežiūros darbuotojo,  viešbučių darbuotojo, apdailininko - statybininko, suvirintojo, tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus.

                Tapome žymūs, pradėję dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose projektuose: PHARE, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI ir kt. Įgijome patirties bendradarbiaudami su partneriais iš daugelio Europos valstybių.

                 Mokykloje veikia įvairūs būreliai, vyksta tradiciniai renginiai.

                 Mokyklos įvaizdžio formavimas neatsiejamas nuo mokyklos vadovų. Istorijoje liks šie Bukiškių Žemės ūkio mokyklai vadovavę žmonės: nuo 1944 iki 1956 metų mokyklai vadovavo V. Kirilenko, J. Porošin, V. Molčianov, I. KLegeris    (1947 - 1948), M. Dzicin (1948 - 1950), A. Stoliarov (1950 - 1951), G.Kovalski (1951 - 1955), I. Vilkomirski (1955 - 1956). 1956 metais mokyklos direktoriumi paskiriamas Zenonas Mirinavičius, kuris mokyklai vadovavo 30 metų, 40 metų direktoriaus pavaduotoju dirbo Ričardas Daveika.

                Nuo 1986 iki 1993 metų mokyklai vadovavo Vytautas Grigoravičius, o nuo 1993 metų iki 2014 metų mokyklos direktorius - Sigitas Simanas Pakinkis, jam talkina pavaduotoja ugdymui Laimutė Baronienė, gimnazijos  skyriaus vedėjas Kazys Paškevičius.

                 49 metus mokykloje dirba Česlovas Pažusis, 46 metus Kazys Paškevičius. Ne tik šie pedagogai, bet ir visas mokytojų darnus kolektyvas padeda moksleiviams pasiruošti profesinei veiklai ir savarankiškam gyvenimui.